Dostarczone do nas samochody trafiają do hali demontażowej, gdzie następuje demontaż akumulatora i osuszenie auta z płynów eksploatacyjnych. Uzyskane w ten sposób sprawne części są przekazywane do dalszego użytkowania. Części z demontażu auta, które ze względu na zły stan techniczny nie są przeznaczone do powtórnego wykorzystania, trafiają na stanowiska, na których następuje oddzielenie od nadwozia dużych elementów, elementów gumowych, z tworzyw sztucznych i zawierających szkło.